kwi 09

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego przy ul. Macedońskiej 7.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY NA NAJEM  LOKALU UŻYTKOWEGO

przy ul. MACEDOŃSKIEJ 7 o pow. użytkowej 50,00 m2

 

 

- cena wywoławcza wynosi 20,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej,

- wadium wynosi 1.000,00 zł

- działalność nie powodująca uciążliwości dla mieszkańców

 

Więcej w zakładce PRZETARGI.

mar 31

Rozliczenie kosztów ogrzewania za 2013 rok

Informacja o rozliczeniu kosztów ogrzewania za 2013 rok.

Więcej w zakładce:  Dokumenty -> Akty prawne -> Rozliczanie kosztów ogrzewania

mar 14

Przetarg nieograniczony na malowanie 11 klatek schodowych w budynkach SM „Polanka”

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA”

 

we WROCŁAWIU

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

 

 

Malowanie 11 klatek schodowych w budynkach SM POLANKA

 

 

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie SM POLANKA we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 58 (tel. 71/325-51-34, 352-44-30) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.kn.pl .

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 27.03.2014 do godz. 1100.

 

Przed złożeniem oferty należy wnieść wadium w wysokości 13.700,00 zł w gotówce, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2014 o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni.

 

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 

Więcej w zakładce PRZETARGI.

mar 06

Do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Kleczkowskiej 9

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU  ODDA W  NAJEM  LOKAL  UŻYTKOWY 

przy ul. KLECZKOWSKIEJ 9 o pow. użytkowej 97,00 m2

 

z przeznaczeniem na działalność nie powodującą uciążliwości dla mieszkańców

 

Oferty dotyczące najmu lokalu prosimy składać  w siedzibie SM „POLANKA” we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 58,

w godz. 10.00 – 15.00 w terminie do 31.03.2014 r. /tel. 71-352-44-30/.

Szczegółowych informacji udziela p. Danuta Bielawny codziennie w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość negocjacji oferowanych cen.

 

mar 03

Przetarg

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA”

we WROCŁAWIU

OGŁASZA PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA :

 

montaż klimatyzatorów w 10 pomieszczeniach biurowych   

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie SM POLANKA we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 58 (tel. 71/325-51-34, 352-44-30) oraz na stronie internetowej  www.smpolanka.kn.pl .

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17.03.2014 do godz. 11.

 

Przed złożeniem oferty należy wnieść wadium w wysokości 1 350 zł w gotówce, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2014 o godz. 11 w siedzibie Spółdzielni.

 

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

          

Więcej w zakładce PRZETARGI.

sty 23

REGULAMIN

paź 23

Nowy Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania

Important!

serdecznie zapraszamy do dodawania komentarzy

 

wrz 25

PROJEKT NOWEGO REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA

Na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbyło się 20 września, został zgłoszony postulat udostępnienia projektu Regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni. Rada Nadzorcza uznaje, że jest to wniosek ze wszech miar zasadny. Szerokie upublicznienie projektu, przed jego uchwaleniem, pozwoli wszystkim zainteresowanym wyrazić swoje opinie, zgłosić zastrzeżenia, uwagi i propozycje zmian. Jest to zgodne ze strategią przyjętą przez Radę Nadzorczą. Elementem tej strategii było właśnie spotkanie z 20 września b.r.

Czytaj wpis

wrz 25

OGŁOSZENIE

 

  Osoby, które dotychczas otrzymywały książeczki czynszowe, a obecnie wpłacają czynsz bezgotówkowo proszone są o zgłoszenie tego w spółdzielni.

elektronicznie – dzial.ksiegowosci@polanka.kn.pl ),

telefonicznie – (71) 352-44-30 w.29

lub osobiście.

Powyższa informacja jest potrzebna w związku z przygotowywaniem bazy do wydruku książeczek.

wrz 17

OGŁOSZENIE

SM POLANKA informuje, że w dniu 18.09.2013 r. zostanie uruchomione ogrzewanie. W celu uniknięcia zapowietrzenia inst. c.o. prosimy o odkręcenie zaworów przy wszystkich grzejnikach. Z uwagi na to, że rozruch ogrzewania trwa trzy dni robocze wszelkiego rodzaju usterki dotyczące ogrzewania prosimy zgłaszać od 23.09.2013r.

Starsze posty «