wrz 29

SM „Polanka” ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu

wrz 26

OGŁOSZENIE

SM POLANKA informuje, że w dniu 29.09.2014r. zostanie uruchomione ogrzewanie.

Z uwagi na to, że rozruch ogrzewania trwa do trzech dni roboczych wszelkiego rodzaju usterki dotyczące ogrzewania prosimy zgłaszać od dnia 02.10.2014r.

wrz 17

SM Polanka ogłasza przetargi na:

Przetarg 1

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

dostawę traktorka do odśnieżania wraz z dodatkowym osprzętem

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie SM POLANKA we Wrocławiu,       ul. Żmigrodzka 58 (tel. 71/325-51-34, 352-44-30) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.kn.pl .

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29.09.2014 do godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2014 o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni.

SM POLANKA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

———————————————————————————————————————————————————-

Przetarg 2

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO przy ul. STRUGA 15 o pow. użytkowej 113,00 m2

- cena wywoławcza wynosi 12,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

- wadium wynosi 1.000,00 zł

- działalność nie powodująca uciążliwości dla mieszkańców

Lokal można oglądać 22.09.2014r w godz. 1200. – 1300.

Przetarg odbędzie się 29.09.2014r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „POLANKA”, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 / tel.071-352-44-30 / o godz. 12.30.

 

Czytaj wpis

lip 29

SM „POLANKA” OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA:

1.  remont schodów wejściowych wraz ze spocznikami 

  • wadium w wysokości  5100 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 06.08.2014 do godz. 10.
  • otwarcie ofert dnia 06.08.2014 o godz. 10.


2.  wykonanie prac dekarsko – alpinistycznych

  • wadium w wysokości  1 650 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 06.08.2014 do godz. 10.30,
  • otwarcie ofert dnia 06.08.2014 o godz. 10.30. Czytaj wpis

lip 03

SM „POLANKA” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dostawę z montażem platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie SM POLANKA we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 58 (tel. 071/325-51-34, 352-44-30) oraz na stronie internetowej

Wynik przetargu:    Informacja platforma Czytaj wpis

cze 30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” ogłasza konkurs na stanowisko:

1.  PREZESA DYREKTORA

2.  CZLONKA ZARZADU

maj 22

SM „Polanka” ogłasza ustny przetarg na najem lokalu użytkowego

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy

przy ul. Macedońskiej 7 o pow. 50,00 mkw

Czytaj wpis

maj 05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. remont gzymsów z wymianą obróbek blacharskich  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja gzymsy

2. wykonanie remontu 5 dźwigów osobowych  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja dzwigi

3. wymianę docieplenia ścian szczytowych  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja docieplenie

4. wykonanie docieplenia 5 prześwitów  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja przeswity

 

Czytaj wpis

mar 31

Rozliczenie kosztów ogrzewania za 2013 rok

Informacja o rozliczeniu kosztów ogrzewania za 2013 rok.

Więcej w zakładce:  Dokumenty -> Akty prawne -> Rozliczanie kosztów ogrzewania

sty 23

REGULAMIN

Starsze posty «