lip 29

SM „POLANKA” OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA:

1.  remont schodów wejściowych wraz ze spocznikami 

  • wadium w wysokości  5100 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 06.08.2014 do godz. 10.
  • otwarcie ofert dnia 06.08.2014 o godz. 10.

Protokol Wprow Na Bud PRZEBUDOW Zal Nr 5

Protokol Wprow Na Bud RemontZal Nr 6

PRZEBUDOWA Zal Nr1b

SIWZ

STWRB Zal Nr 2

Umowa Zal Nr 3

Wykaz Adresowy Wejsc 2014 Zal Nr 4

Zakres Prac PRZEBUDOWA Zal Nr 1b

Zakres Prac REMONT Zal Nr 1a

2.  wykonanie prac dekarsko – alpinistycznych

  • wadium w wysokości  1 650 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 06.08.2014 do godz. 10.30,
  • otwarcie ofert dnia 06.08.2014 o godz. 10.30.

Rysunek Nr 1

Umowa

Zalacznik Nr 1 Zakres Rzeczowy Prac Dekarskich

Zalacznik Nr 2 Opis Robot

 

 

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków dostępna w siedzibie SM POLANKA, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 sekretariat     ( tel. 71/325-51-34, 352-44-30 ) oraz na stronie internetowej  www.smpolanka.kn.pl .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

Przed złożeniem ofert należy wnieść wadium określone wyżej w formie: gotówki, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

W sytuacji odstąpienia wygrywającego przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. SM POLANKA zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 

lip 03

SM „POLANKA” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dostawę z montażem platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie SM POLANKA we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 58 (tel. 071/325-51-34, 352-44-30) oraz na stronie internetowej Czytaj wpis

cze 30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” ogłasza konkurs na stanowisko:

1.  PREZESA DYREKTORA

2.  CZLONKA ZARZADU

maj 22

SM „Polanka” ogłasza ustny przetarg na najem lokalu użytkowego

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy

przy ul. Macedońskiej 7 o pow. 50,00 mkw

Czytaj wpis

maj 05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. remont gzymsów z wymianą obróbek blacharskich  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja gzymsy

2. wykonanie remontu 5 dźwigów osobowych  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja dzwigi

3. wymianę docieplenia ścian szczytowych  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja docieplenie

4. wykonanie docieplenia 5 prześwitów  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja przeswity

 

Więcej w zakładce PRZETARGI.

Czytaj wpis

mar 31

Rozliczenie kosztów ogrzewania za 2013 rok

Informacja o rozliczeniu kosztów ogrzewania za 2013 rok.

Więcej w zakładce:  Dokumenty -> Akty prawne -> Rozliczanie kosztów ogrzewania

sty 23

REGULAMIN

paź 23

Nowy Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania

Important!

serdecznie zapraszamy do dodawania komentarzy

 

wrz 25

PROJEKT NOWEGO REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA

Na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbyło się 20 września, został zgłoszony postulat udostępnienia projektu Regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni. Rada Nadzorcza uznaje, że jest to wniosek ze wszech miar zasadny. Szerokie upublicznienie projektu, przed jego uchwaleniem, pozwoli wszystkim zainteresowanym wyrazić swoje opinie, zgłosić zastrzeżenia, uwagi i propozycje zmian. Jest to zgodne ze strategią przyjętą przez Radę Nadzorczą. Elementem tej strategii było właśnie spotkanie z 20 września b.r.

Czytaj wpis

wrz 17

OGŁOSZENIE

SM POLANKA informuje, że w dniu 18.09.2013 r. zostanie uruchomione ogrzewanie. W celu uniknięcia zapowietrzenia inst. c.o. prosimy o odkręcenie zaworów przy wszystkich grzejnikach. Z uwagi na to, że rozruch ogrzewania trwa trzy dni robocze wszelkiego rodzaju usterki dotyczące ogrzewania prosimy zgłaszać od 23.09.2013r.

Starsze posty «