wrz 17

SM Polanka ogłasza przetargi na:

Przetarg 1

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” we WROCŁAWIU

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

dostawę traktorka do odśnieżania wraz z dodatkowym osprzętem

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie SM POLANKA we Wrocławiu,       ul. Żmigrodzka 58 (tel. 71/325-51-34, 352-44-30) oraz na stronie internetowej www.smpolanka.kn.pl .

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29.09.2014 do godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2014 o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni.

SM POLANKA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

———————————————————————————————————————————————————-

Przetarg 2

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POLANKA” WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO przy ul. STRUGA 15 o pow. użytkowej 113,00 m2

- cena wywoławcza wynosi 12,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

- wadium wynosi 1.000,00 zł

- działalność nie powodująca uciążliwości dla mieszkańców

Lokal można oglądać 22.09.2014r w godz. 1200. – 1300.

Przetarg odbędzie się 29.09.2014r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „POLANKA”, Wrocław , ul. Żmigrodzka 58 / tel.071-352-44-30 / o godz. 12.30.

Więcej w zakładce PRZETARGI.

Czytaj wpis

lip 29

SM „POLANKA” OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA:

1.  remont schodów wejściowych wraz ze spocznikami 

  • wadium w wysokości  5100 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 06.08.2014 do godz. 10.
  • otwarcie ofert dnia 06.08.2014 o godz. 10.


2.  wykonanie prac dekarsko – alpinistycznych

  • wadium w wysokości  1 650 złotych,
  • oferty należy składać do dnia 06.08.2014 do godz. 10.30,
  • otwarcie ofert dnia 06.08.2014 o godz. 10.30. Czytaj wpis

lip 03

SM „POLANKA” OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dostawę z montażem platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie SM POLANKA we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 58 (tel. 071/325-51-34, 352-44-30) oraz na stronie internetowej

Wynik przetargu:    Informacja platforma Czytaj wpis

cze 30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” ogłasza konkurs na stanowisko:

1.  PREZESA DYREKTORA

2.  CZLONKA ZARZADU

maj 22

SM „Polanka” ogłasza ustny przetarg na najem lokalu użytkowego

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy

przy ul. Macedońskiej 7 o pow. 50,00 mkw

Czytaj wpis

maj 05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polanka” ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. remont gzymsów z wymianą obróbek blacharskich  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja gzymsy

2. wykonanie remontu 5 dźwigów osobowych  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja dzwigi

3. wymianę docieplenia ścian szczytowych  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja docieplenie

4. wykonanie docieplenia 5 prześwitów  Informacja dot. wyniku przetargu: Informacja przeswity

 

Czytaj wpis

mar 31

Rozliczenie kosztów ogrzewania za 2013 rok

Informacja o rozliczeniu kosztów ogrzewania za 2013 rok.

Więcej w zakładce:  Dokumenty -> Akty prawne -> Rozliczanie kosztów ogrzewania

sty 23

REGULAMIN

paź 23

Nowy Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania

Important!

serdecznie zapraszamy do dodawania komentarzy

 

wrz 25

PROJEKT NOWEGO REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA

Na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbyło się 20 września, został zgłoszony postulat udostępnienia projektu Regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni. Rada Nadzorcza uznaje, że jest to wniosek ze wszech miar zasadny. Szerokie upublicznienie projektu, przed jego uchwaleniem, pozwoli wszystkim zainteresowanym wyrazić swoje opinie, zgłosić zastrzeżenia, uwagi i propozycje zmian. Jest to zgodne ze strategią przyjętą przez Radę Nadzorczą. Elementem tej strategii było właśnie spotkanie z 20 września b.r.

Czytaj wpis

Starsze posty «